Financio

Artikel ini juga tersedia dalam: English

Penyelesaian Perakaunan dan Penggajian Awan Financio

Financio, yang dibangunkan oleh ABSS, ialah penyelesaian perakaunan dan penggajian berasaskan awan yang direka untuk perniagaan di Malaysia.

Financio Accounting membantu perniagaan mengautomasikan tugas perakaunan dan mengurus kewangan mereka dengan berkesan.

Financio Payroll membantu menyelaraskan proses penggajian dan HR, sambil memastikan pematuhan berkanun tempatan.

Financio Accounting

Mengautomasikan perakaunan

Financio Accounting mengautomasikan tugas kewangan yang membosankan untuk membantu anda membawa perniagaan anda ke peringkat seterusnya.

Automasi tugas berkaitan dengan perakaunan yang mengambil masa, daripada membuat invois kepada merekod pembayaran daripada pelanggan dan banyak lagi!

Hasilkan laporan kewangan masa nyata untuk membantu anda membuat keputusan perniagaan yang lebih baik dan termaklum.

Ketahui lebih lanjut.

Financio Payroll

financio payroll

Financio Payroll memperkemas proses gaji dan HR.

Mengautomasikan pengiraan gaji, menjana slip gaji, sambil menguruskan maklumat pekerja.

Financio Payroll mematuhi sepenuhnya keperluan undang-undang pekerjaan Malaysia.

Ketahui lebih lanjut.

Artikel ini juga tersedia dalam: English

Sitemap  |  Privacy policy
error: Selection disabled