Cukai perkhidmatan 2024

Artikel ini juga tersedia dalam: English

Cukai perkhidmatan sebanyak 8% mulai Mac 2024

Dalam belanjawan 2024, telah diumumkan bahawa kadar cukai perkhidmatan akan dinaikkan dari 6% ke 8% mulai 1 Mac 2024.

cukai perkhidmatan 8%

Peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan:

 • makanan dan minuman
 • Telekomunikasi
 • Perkhidmatan parkir

Kadar cukai perkhidmatan untuk perkara di atas akan kekal pada 6%.

Skop cukai perkhidmatan juga akan diperluaskan kepada:

 • Pusat karaoke
 • Perkhidmatan penyenggaraan atau pembaikan
 • Perkhidmatan pembrokeran dan penajajaminan untuk perkhidmatan selain kewangan
 • Perkhidmatan logistik

Kadar cukai perkhidmatan untuk perkara di atas adalah pada 8%, kecuali untuk perkhidmatan logistik yang akan berada pada kadar 6%.

Penentuan kadar cukai perkhidmatan

Kadar cukai perkhidmatan untuk perkhidmatan bercukai yang disediakan adalah mengikut tarikh perkhidmatan itu disediakan.

Jika perkhidmatan diberikan sepenuhnya sebelum 1 Mac 2024, kadar cukai perkhidmatan kekal pada 6%.

Jika perkhidmatan diberikan pada atau selepas 1 Mac 2024, cukai perkhidmatan adalah sebanyak 8%.

Jika perkhidmatan yang diberikan menjangkau tarikh kuat kuasa, iaitu perkhidmatan bermula sebelum 1 Mac dan selesai selepas itu, kadar cukai perkhidmatan akan diagihkan.

Walau bagaimanapun, jika invois dikeluarkan dan pembayaran diterima sebelum 1 Mac:

 • Jika dibayar sepenuhnya, maka cukai perkhidmatan adalah sebanyak 6%
 • Jika sebahagian dibayar, maka cukai perkhidmatan ke atas baki adalah pada 8%

Ini tidak kira sama ada cukai perkhidmatan diambil kira berdasarkan invois atau pembayaran.

Kemas kini

Mulai 1 Mac 2024, perkhidmatan Perubatan Tradisional dan Komplementari (TCM) yang disediakan oleh pengamal yang berdaftar di bawah Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari dikecualikan daripada mengenakan cukai perkhidmatan.

Ini termasuk:

 • Perubatan Melayu Tradisional,
 • Perubatan Tradisional Cina,
 • Perubatan Tradisional India,
 • Homeopati,
 • Kiropraktik,
 • Osteopati, dan
 • Amalan Perubatan Islam.

Sebarang cukai perkhidmatan yang telah dikutip sebelum 1 Mac 2024 hendaklah dihantar kepada pihak Kastam.

Cukai perkhidmatan akan dikenakan ke atas perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan bermula 26 Feb 2024.

Perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan telah dimasukkan sebagai item baharu perkhidmatan bercukai di bawah.

Perkhidmatan bercukai termasuk:

 • pengurusan penyelenggaraan
 • penyelenggaraan pembetulan
 • penyelenggaraan pencegahan
 • penentukuran, pelarasan, penambahbaikan, konfigurasi semula atau baik pulih

Perkhidmatan berikut dikecualikan:

 • perkhidmatan pengurusan penyelenggaraan yang berkaitan dengan tanah atau bangunan untuk kegunaan kediaman yang disediakan oleh mana-mana pemaju, badan pengurusan bersama, perbadanan pengurusan atau persatuan kediaman
 • perkhidmatan membaiki bangunan kediaman

Versi patuh Cukai Perkhidmatan ABSS

ABSS Accounting v30 dan ABSS Premier v30 telah dikeluarkan pada akhir Februari 2024 untuk mematuhi kenaikan cukai Perkhidmatan daripada 6% kepada 8%.

Lihat apa yang baharu

Perlu naik taraf?

Pastikan anda mendapatkan versi baharu untuk kekal patuh.

Minta sebut harga

Artikel ini juga tersedia dalam: English

Sitemap  |  Privacy policy
error: Selection disabled