Pelaksanaan e-Invois di Malaysia

Artikel ini juga tersedia dalam: Inggeris

Pada 22 Mei 2023, LHDN mengumumkan bahawa e-Invois akan dilaksanakan di Malaysia secara berperingkat mulai 2024.

Pelaksanaannya akan dijalankan dalam empat fasa bermula dari Jun 2024 hingga Januari 2027.

ABSS e-invois

Jun 2024

Wajib untuk perniagaan dengan pendapatan tahunan RM100 juta atau lebih.

Januari 2025

Wajib untuk perniagaan dengan pendapatan tahunan RM50 juta atau lebih.

Januari 2026

Wajib untuk perniagaan dengan pendapatan tahunan RM25 juta atau lebih.

Januari 2027

Wajib untuk SEMUA perniagaan.

Kemas kini

Pada Oktober 2023, LHDN telah semak semula masa pelaksanaan seperti berikut:

  • Bagi perniagaan dengan perolehan RM100 juta atau lebih, e-Invois akan dilaksanakan mulai Ogos 2024.
  • Perniagaan dengan perolehan antara RM25 juta dan RM100 juta perlu melaksanakan e-Invois mulai Januari 2025
  • Semua perniagaan lain mesti melaksanakannya mulai Julai 2025.

e-Invois adalah wajib bagi semua pembayar cukai, termasuk individu, yang menjalankan aktiviti komersial.

Pelaksanaan secara sukarela

Perniagaan yang tidak berada dalam ambang hasil yang dinyatakan di atas boleh memilih untuk melaksanakan e-Invois lebih awal.

Mengapa memilih pelaksanaan awal?

Walaupun perniagaan mungkin mempunyai perolehan kurang daripada RM100 juta atau RM50 juta, ia mungkin mempunyai pelanggan yang jatuh dalam ambang tersebut.

Oleh itu, apabila perniagaan ini mengeluarkan invois, ia akan memudahkan pertukaran digital dokumen.

Bagaimanakah pendapatan ditentukan?

  • Berdasarkan akaun teraudit bagi tahun kewangan berakhir 2022. Jika tahun kewangan diubah, maka perolehan akan diproratakan dalam tempoh 12 bulan.
  • Bagi perniagaan yang tidak perlu mempunyai akaun yang diaudit, serta bagi individu yang menjalankan aktiviti komersial, pendapatan akan berdasarkan penyata cukai tahun taksiran 2022.

Apakah kategori urus niaga yang terjejas?

Pelaksanaan e-Invois akan meliputi:

  1. Perniagaan ke Perniagaan (B2B)
  2. Perniagaan kepada Pengguna (B2C)
  3. Perniagaan kepada Kerajaan (B2G)

Penalti kerana tidak mematuhi

Kegagalan mematuhi keperluan e-Invois boleh menyebabkan denda tidak kurang daripada RM200.00 dan tidak lebih daripada RM20,000.00 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Artikel ini juga tersedia dalam: Inggeris

Sitemap  |  Privacy policy
error: Selection disabled