Butir-butir yang diperlukan

Artikel ini juga tersedia dalam: English

Apakah medan yang perlu dihantar dalam e-Invois?

LHDN telah menetapkan sejumlah 51 medan yang diperlukan dan 12 medan pilihan yang mungkin atau mungkin tidak terpakai bergantung pada jenis perniagaan anda.

Jika menyerahkan e-Invois anda secara manual melalui portal MyInvois, anda perlu mengambil kira medan ini.

Walau bagaimanapun, jika anda menggunakan penyelesaian seperti ABSS atau Financio, medan ini akan dijana dan diserahkan secara automatik.

Sila ingat bahawa anda mungkin perlu mengumpul dan mengemas kini beberapa maklumat ke dalam penyelesaian untuk memastikan ia tersedia semasa menjana e-Invois.

Ini adalah maklumat yang berkaitan dengan syarikat atau perniagaan anda dan terdapat 10 medan yang diperlukan.

Nama PembekalNama syarikat/perniagaan anda
Nombor Cukai Pendapatan (TIN) Penjual Nombor Cukai Pendapatan syarikat/preniagaan anda Untuk penjelasan penuh, lihat nombor TIN Malaysia dan pendaftaran TIN.
Pendaftaran Perniagaan Penjual/Nombor Pengenalan/Nombor Pasport Nombor pendaftaran perniagaan seperti yang disediakan oleh SSM.
Nombor Pendaftaran Cukai Jualan/Cukai Perkhidmatan (CJP) Penjual.Wajib untuk perniagaan yang berdaftar untuk CJP, dan tidak terpakai kepada penjual yang tidak berdaftar.
Nombor Pendaftaran Cukai Pelancongan PenjualWajib untuk perniagaan berdaftar cukai pelancongan seperti pengendali hotel dan pengendali perjalanan dalam talian.
E-mel Penjual Alamat e-mel perniagaan. Gunakan alamat e-mel umum seperti einvoice@namasyarikat.com.my atau einvoice-namasyarikat@gmail.com, kerana ini akan digunakan oleh LHDN untuk berkomunikasi dengan anda.
Kod Malaysia Standard Industrial Classification (MSIC) Penjual.Kod 5-digit yang mewakili sifat dan aktiviti perniagaan.
Anda boleh melihat senarai kod di sini.
Butiran Aktiviti Perniagaan Penjual Keterangan mengenai aktiviti perniagaan. Ini berkaitan dengan kod MSIC di atas.
Alamat PenjualAlamat perniagaan atau individu yang akan menjadi pengeluar e-Invois dalam transaksi komersial.
Nombor Telefon PenjualNombor hubungan perniagaan anda.

Terdapat 7 medan yang diperlukan berkaitan dengan maklumat pelanggan anda.

Nama PembeliNama syarikat pelanggan anda secara umum, tetapi juga boleh menjadi nama peribadi pelanggan anda jika urus niaga adalah kepada seseorang bukan syarikat.
TIN PembeliNombor fail cukai pendapatan pelanggan anda
Nombor pendaftaran perniagaan/Nombor Pengenalan/Nombor PasportNombor pendaftaran perniagaan, atau Nombor Kad Pengenalan jika seseorang.
Nombor Pendaftaran CJP PembeliNombor Pendaftaran Cukai Jualan/Cukai Perkhidmatan (CJP) Pembeli jika berdaftar.
E-mel Pembeli Alamat e-mel pelanggan yang digunakan untuk e-Invois dengan LHDN.
Alamat PembeliAlamat perniagaan pelanggan
Nombor Telefon PembeliNombor hubungan pelanggan

Butiran invois, tidak termasuk perihalan perkhidmatan yang disediakan atau item yang dijual, mempunyai 11 medan yang diperlukan.

Versi e-InvoisMedan ini akan dijana secara automatik oleh sistem. Jenis invois merujuk kepada sama ada invois, nota kredit, nota debit atau bayaran balik.
Jenis e-Invois
Kod/Nombor e-InvoisIni ialah nombor invois yang anda gunakan dalam perniagaan anda.
Nombor Rujukan e-Invois AsalIni terpakai apabila mengeluarkan nota kredit, nota debit atau bayaran balik dan adalah untuk nombor invois asal yang akan ditolak.
Tarikh dan Masa e-Invois Tarikh dan masa invois dijana
Tarikh dan Masa Pengesahan Nilai ini akan diberikan oleh LHDN setelah invois telah disahkan. (lihat di bawah)
Tandatangan Digital PengeluarSijil digital akan dikeluarkan oleh LHDN yang bertindak sebagai tandatangan digital. Ini perlu dilampirkan dengan setiap invois yang diserahkan.
Kod Mata Wang InvoisMata wang transaksi invois. Ini ialah kod 3 aksara, contohnya USD, EUR, JPY, dsb.
Kadar Pertukaran Mata Wang Kadar pertukaran mata wang dengan Ringgit Malaysia.
Kekerapan BilKekerapan pengebilan, sama ada bulanan, tahunan, dsb. Jika tidak berkenaan, iaitu jualan sekali atau jarang berlaku, gunakan N/A.
Tempoh BilSelang transaksi. Ini berkaitan dengan Kekerapan Pengebilan, contohnya, jika untuk setiap bulan, maka bulan mana.

Nombor ID Unik

Selain medan Tarikh dan Masa Pengesahan, LHDN juga akan menyediakan Nombor Pengenalan Unik atau UIN untuk invois setelah ia disahkan.

UIN ini tidak akan sama dengan nombor invois anda, dan digunakan oleh LHDN untuk mengenal pasti invois yang anda serahkan.

Medan ini diperlukan untuk bahagian butiran invois.

PengelasanKategori produk atau perkhidmatan yang dijual. LHDN telah menyediakan senarai 40 kategori.
Keterangan Produk atau PerkhidmatanPerihalan produk atau perkhidmatan yang dibekalkan.
Harga Unit
Jenis CukaiJenis cukai yang dikenakan pada produk atau perkhidmatan, Cukai Jualan, Cukai Perkhidmatan, Cukai Pelancongan, dsb.
Kadar CukaiPeratusan cukai yang dikenakan.
Jumlah CukaiJumlah cukai yang dikenakan.
Butiran Pengecualian CukaiJika pembeli dikecualikan daripada cukai, nombor sijil pengecualian cukai diperlukan.
Jumlah yang Dikecualikan daripada CukaiJumlah cukai yang dikecualikan
Jumlah KecilAkan dihitung oleh sistem
Jumlah Tidak Termasuk Cukai
Jumlah Termasuk Cukai

Medan ini adalah pilihan dan harus digunakan di mana berkenaan.

Kuantiti
Ukuran
Kadar Diskaun
Jumlah Diskaun

Medan-medan ini adalah pilihan.

Kaedah Pembayaran
Nombor Akaun Bank Penjual
Terma Pembayaran
Amaun Pembayaran
Tarikh Pembayaran
Nombor Rujukan Pembayaran
Nombor Rujukan Bil

Medan ini diperlukan apabila barang dihantar ke lokasi yang berbeza, iaitu alamat invois dan alamat penghantaran tidak sama.

Nama Penerima Penghantaran
Alamat Penerima Penghantaran
TIN Penerima Penghantaran
Nombor Pendaftaran Penerima Penghantaran

Untuk import atau eksport barangan, terdapat medan lain yang diperlukan, termasuk nombor rujukan borang Kastam 1, 9, dsb.


Perlu bantuan atau maklumat lanjut?

Minta konsultasi percuma

atau

hadiri webinar kami


Artikel ini juga tersedia dalam: English

Sitemap  |  Privacy policy
error: Selection disabled