Pelaksanaan e-Invois di Malaysia

Artikel ini juga tersedia dalam: English


Pada 22 Mei 2023, LHDN telah mengumumkan bahawa e-Invois akan dilaksanakan di Malaysia secara berperingkat mulai 2024.

Pelaksanaannya akan dijalankan dalam empat fasa bermula dari Jun 2024 hingga Januari 2027.

ABSS e-invois

Garis masa pelaksanaan

Jun 2024

Wajib untuk perniagaan dengan pendapatan tahunan RM100 juta atau lebih

Januari 2025

Wajib untuk perniagaan dengan pendapatan tahunan RM50 juta atau lebih.

Januari 2026

Wajib untuk perniagaan dengan pendapatan tahunan RM25 juta atau lebih.

Januari 2027

Wajib untuk SEMUA perniagaan.

Kemas kini

Pada Oktober 2023, LHDN telah semak semula masa pelaksanaan seperti berikut:

Ogos 2024

Perniagaan dengan perolehan RM100 juta atau lebih.

Januari 2025

Perniagaan dengan perolehan antara RM25 juta dan RM100 juta

Julai 2025

SEMUA perniagaan lain.

pelaksanaan e-invois disemak semula

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan e-Invois di Malaysia


Siapa perlu melaksanakan e-Invois?

LHDN telah menetapkan bahawa semua individu dan entiti yang sah di bawah perundangan yang menjalankan aktiviti komersial di Malaysia perlu mematuhi keperluan e-Invois, termasuk:

 • Persatuan
 • Kumpulan orang
 • Cawangan
 • Amanah perniagaan
 • Koperasi
 • Syarikat
 • Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)
 • Perkongsian
 • Tabung amanah hartanah
 • Amanah harta
 • Amanah pelaburan hartanah
 • Pejabat perwakilan dan wilayah
 • Badan amanah
 • Unit amanah.

Pelaksanaan secara sukarela

Perniagaan yang tidak berada dalam ambang hasil yang dinyatakan di atas boleh memilih untuk melaksanakan e-Invois lebih awal.

Mengapa memilih pelaksanaan awal?

Walaupun perniagaan mungkin mempunyai perolehan kurang daripada RM100 juta atau RM50 juta, ia mungkin mempunyai pelanggan yang jatuh dalam ambang tersebut.

Oleh itu, apabila perniagaan ini mengeluarkan invois, ia akan memudahkan pertukaran digital dokumen.

Bagaimanakah pendapatan ditentukan?

 • Berdasarkan akaun teraudit bagi tahun kewangan berakhir 2022. Jika tahun kewangan diubah, maka perolehan akan diproratakan dalam tempoh 12 bulan.
 • Bagi perniagaan yang tidak perlu mempunyai akaun yang diaudit, serta bagi individu yang menjalankan aktiviti komersial, pendapatan akan berdasarkan penyata cukai tahun taksiran 2022.

Kriteria adalah berdasarkan perolehan bagi tahun kewangan 2022 walaupun perolehan pada 2023 adalah kurang daripada jumlah yang ditetapkan.

Perniagaan yang baru diperbadankan akan dikehendaki melaksanakan e-Invois menjelang Julai 2025.

Apakah kategori urus niaga yang terjejas?

Pelaksanaan e-Invois akan meliputi:

 1. Perniagaan ke Perniagaan (B2B)
 2. Perniagaan kepada Pengguna (B2C)
 3. Perniagaan kepada Kerajaan (B2G)

Penalti dan implikasi jika tidak mematuhi

Pembekal

Kegagalan mematuhi keperluan e-Invois boleh menyebabkan denda tidak kurang daripada RM200.00 dan tidak lebih daripada RM20,000.00 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Pembeli

Implikasi pelaksanaan e-Invois ke atas pembeli ialah invois daripada pembekal yang tidak disahkan oleh LHDN mungkin tidak dibenarkan sebagai perbelanjaan untuk tujuan cukai.

Siapa yang dikecualikan?

 • Pemerintah dan Ketua Pemerintah
 • Bekas Pemerintah dan Ketua Pemerintah
 • Permaisuri Raja Negeri yang bergelar Raja Perempuan, Sultanah, Tengku Ampuan, Raja Permaisuri, Tengku Permaisuri atau Permaisuri.
 • Permaisuri Mantan Raja Negeri yang sebelum ini bergelar Raja Perempuan, Sultanah, Tengku Ampuan, Raja Permaisuri, Tengku Permaisuri atau Permaisuri.
 • Kerajaan
 • Kerajaan negeri dan pihak berkuasa negeri
 • Pihak berkuasa kerajaan
 • Pihak berkuasa tempatan
 • Pihak berkuasa berkanun dan badan berkanun
 • Kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, pihak berkuasa atau badan tersebut di atas (cth., hospital, klinik, dewan serbaguna, dsb.)
 • Pejabat konsular dan pegawai diplomatik, pegawai konsular dan pekerja konsular
 • Individu yang tidak menjalankan perniagaan

Walau bagaimanapun, pembekal kepada yang tersebut di atas masih dikehendaki mengeluarkan e-Invois apabila menyediakan perkhidmatan atau barangan.


Need help or more information?

Request a free consultation
or
Sign up for our webinar

customer service

Artikel ini juga tersedia dalam: English

Sitemap  |  Privacy policy
error: Selection disabled