Ciri berbilang mata wang ABSS (MYOB) Premier.

Artikel ini juga tersedia dalam: English Bahasa Indonesia

Ciri berbilang mata wang ABSS (MYOB) Premier membolehkan anda menjalankan transaksi perniagaan dalam mata wang asing.

Contohnya, anda boleh menjual kepada pelanggan luar negara dan invois mereka dalam dolar Amerika atau sebarang bilangan mata wang yang anda tentukan.

Dengan cara yang sama, anda boleh membeli daripada pembekal luar negara dan merekodkan jumlah invois pembelian dalam mata wang pembekal.

Untuk menggunakan ciri berbilang mata wang, anda perlu aktifkan ciri tersebut terlebih dahulu dalam ABSS (MYOB).

Untuk melakukan ini, klik pada Setup, kemudian Preferences.

Keutamaan sistem ABSS (MYOB) Premier

Dalam tab System, tandakan di dalam kotak untuk “I Deal in Multiple Currencies [System-wide] “

aktifkan ciri berbilang mata wang dalam abss (myob) premier

Apabila anda memilihnya, anda akan melihat mesej amaran.

Ini hanya untuk memaklumkan anda bahawa ciri Multi Currency tidak boleh nyahaktifkan selepas anda menghidupkannya.

amaran ciri pelbagai mata wang abss (myob)

Klik OK.

Seterusnya, anda perlu menentukan atau mengedit mata wang yang akan anda gunakan untuk transaksi.

Anda boleh mengakses senarai mata wang yang telah ditentukan, dengan mengklik pada Lists, kemudian Currencies.

menu senarai mata wang dalam abss (myob) premier

Jika anda tidak melihat pilihan Currencies, ini bermakna anda masih belum mengaktifkan ciri Berbilang Mata Wang.

Senarai Mata Wang dalam ABSS (MYOB) akan termasuk beberapa mata wang lalai yang dibuat untuk anda.

Bergantung pada versi yang anda gunakan, mata wang tempatan akan ditetapkan untuk anda.

senarai mata wang abss (myob) premier

Untuk mengedit mata wang sedia ada, klik pada anak panah di sebelah nama mata wang.

Untuk setiap mata wang, anda perlu menentukan perkara berikut:

profil mata wang abss (myob)

Dalam tab Profile, tentukan Kod Mata Wang, Nama, Kadar Pertukaran, Simbol, dll seperti yang boleh dilihat dalam imej di atas.

Anda juga perlu menentukan akaun Penghutang dan Pemiutang bergantung pada sama ada anda akan menjual, membeli atau kedua-duanya dalam mata wang itu.

penetapan mata wang belum terima abss (myob) premier
penetapan mata wang hutang abss (myob) premier

Untuk setiap mata wang, ABSS (MYOB) menjejaki Penghutang dan Pemiutang dalam akaun berasingan supaya jumlah terhutang boleh ditunjukkan dalam mata wang asing.

Untuk mengimbangi jumlah dalam mata wang asing kepada mata wang tempatan, ABSS (MYOB) menggunakan akaun Exchange.


Ciri berbilang mata wang hanya tersedia dalam ABSS PremierCiri ABSS Premier

Artikel ini juga tersedia dalam: English Bahasa Indonesia

Sitemap  |  Privacy policy
error: Selection disabled