Latihan Inventori ABSS Julai 2024

Artikel ini juga tersedia dalam: English


Latihan Inventori ABSS

Kursus ini sesuai untuk

Kursus ini adalah untuk pengguna ABSS Accounting dan ABSS Premier .

Huraian kursus

Kursus ini menyediakan arahan yang komprehensif menggunakan ciri inventori yang terdapat dalam ABSS Accounting dan ABSS Premier dengan potensi sepenuhnya.

Anda akan belajar bagaimana untuk mengakaunkan transaksi inventori dan memastikan rekod yang tepat dikekalkan.


Platform

Ini adalah latihan amali diketuai pengajar yang dijalankan dalam talian melalui Zoom.

Anda memerlukan komputer/komputer riba dengan sambungan internet aktif dan sama ada aplikasi atau klien pelayar web Zoom.

latihan abss

Tempoh kursus

1 hari – 09:00 pagi hingga 5:00 petang

Tarikh latihan seterusnya

Julai:

Isnin, 15/07/2024


Yuran kursus

RM916.00 setiap orang (Pelanggan perlindungan premium – RM732.80 setiap orang)

boleh dituntut dari hrd

Yuran latihan inventori ABSS boleh dituntut dari HRD Corp.


Kandungan kursus

 • Memahami istilah Inventori ABSS
 • Menyediakan kod akaun yang berkaitan
 • Menyediakan kod item & matriks harga
 • Menyediakan item bukan inventori
 • Tetapkan Baki Pembukaan Inventori
 • Tetapkan tahap harga dan susun atur jualan khusus untuk pelanggan
 • * Sediakan Berbilang Lokasi
 • Fahami kaitan antara Inventori, Jualan & Pembelian
 • Buat Invois Jualan
 • Buat Pesanan Belian, Bil pembekal
 • Mengendalikan Inventori yang Dipulangkan (Nota Kredit)
 • Mengendalikan back orders
 • Menukar pesanan jualan kepada pesanan belian, pesanan belian kepada invois pembekal, pesanan jualan kepada invois
 • Cipta item Auto Build – promosi/ pakej/barang hamper
 • Mencipta item pakej menggunakan ciri Auto Build
 • Preferences – Kos Standard
 • Terima item tanpa invois pembekal
 • * Mengendalikan Inventori Negatif
 • Tetapkan Harga Jualan Barang
 • Kira inventori pada akhir bulan
 • Pelarasan Inventori
 • * Penempatan semula Inventori (pindah item)
 • Rollover akhir tahun untuk entri pergerakan item

* Ciri terdapat dalam ABSS Premier sahaja.


Prasyarat

Pengalaman Microsoft Windows dan pengetahuan asas perakaunan akan menjadi kelebihan


Kursus latihan ABSS yang lain

Latihan ABSS Accounting/ABSS Premier | Latihan ABSS Payroll

Artikel ini juga tersedia dalam: English

Sitemap  |  Privacy policy
error: Selection disabled